Viborg Varmes priser

Viborg Varme er forbrugernes eget selskab, og vores formål er at levere fjernvarme til dig nemt, trygt og billigt.

Prisen for fjernvarme er sammensat af prisen for etablering samt prisen for drift.

Udgiften til etablering er en engangsudgift. Det er prisen for at blive tilsluttet til fjernvarmenettet.

Udgiften til drift er en løbende udgift. Den består af faste omkostninger for leje af måler mv. og variable omkostninger, alt efter dit forbrug af varmt vand.

Vi opkræver beløbet for drift i aconto rater seks gange om året. Hvert år i januar opgør vi det egentlige forbrug, og du får en enten penge tilbage eller skal betale lidt ekstra alt efter dit reelle forbrug.

I vores arkiv kan du finde tal, referater, budgetter og andet.
Du kan også se materialet fra tidligere års generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og lignende under Viborg Fjernvarme i Viborg Fjernvarmes Arkiv.

Du betaler i rater

 

Viborg Varme opkræver betalingen for din varme i seks acontorater hvert år ud fra et forventet forbrug:

Rate Forfalder til betaling  
1 11. januar 2021  
2 (inkl. årsopgørelsen for 2020) 10. februar 2021  
3 12. april 2021  
4 10. juni 2021  
5 10. august 2021  
6 11. oktober 2021  
     

 

Vi aflæser din måler

 

Den første uge i januar aflæser vi automatisk din måler.

I slutningen af januar får du via Nets:

  • Din årsopgørelse for 2020, og din styringstabel og dit budget for 2021. 

Udbetaling af årsopgørelsen bliver modregnet i rate 2 og efterbetaling af årsopgørelse bliver opkrævet sammen med 2. rate med forfald 10. februar 2021