Dit eget varmeselskab

Viborg Varme er dit eget varmeselskab. Alle, der aftager varme fra Viborg Varme, er medejer af selskabet og har en stemme på den årlige generalforsamling i Tinghallen.

Viborg Varme er et distributionsselskab. Vores opgave er at indkøbe varmen bedst og billigst og distribuere den rundt til forbrugerne på den mest optimale måde.

I dag kommer fjernvarmen fra naturgas. Vi arbejder med at finde nye supplerende energikilder - blandt andet overskudsvarme - som kan komme forbrugerne til gode i form af bæredygtigt produceret og billig varme.

Generalforsamling og bestyrelse

 

Generalforsamlingen er Viborg Varmes højeste myndighed. Der er generalforsamling hvert år i april.
Alle forbrugere har stemmeret og kan få adgangskort til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har ansvaret for vedtægterne for Viborg Varme.

På generalforsamling vælger forbrugerne en bestyrelse, som har ansvaret for den daglige drift. Bestyrelsen ansætter direktøren, som igen ansætter øvrige medarbejdere til at føre bestyrelsens beslutninger ud i livet.

> Læs mere om generalforsamlingen

> Se vedtægterne for Viborg Varme

> Find medarbejdere

> Se alt om bestyrelsen her

Budget, regnskab, priser og nøgletal

 

Hvert år aflægger bestyrelsen budget og regnskab for generalforsamlingen. Her finder du det aktuelle budget, seneste regnskab samt andre nøgletal.

Find budget, regnskab, priser og andre nøgletal for tidligere år i arkivet

Se anlægsbudgettet og investeringsbudgettet for 2021

Se takstbladet for 2021

Almindelige og tekniske bestemmelser

 

De er de almindelige og tekniske bestemmelser, der danner grundlaget for aftalen mellem dig som kunde og Viborg Varme.

Her finder du bestemmelserne, der også indeholder et tillæg om bestemmelserne for Fremtidens Fjernvarme.

 

Bestemmelser

Find flere tal i Arkivet

 

Har du brug for tal fra tidligere år, finder du dem i arkivet.

 

Arkiv