Nu støver det lidt...

Viborg Varme er forbrugernes eget selskab, og det ligger os på sinde, at alt vi laver, er gennemskueligt for enhver, der måtte have interesse i emnet.

Viborg Varme hed tidligere Viborg Fjernvarme. I det historiske arkiv kan du finde referater, bilag og andet materiale fra Viborg Fjernvarmes bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
Her ligger også tidligere års regnskaber, taksblade og budgetter. 

Se arkivet her. 

Generalforsamling, beretninger og referater

 Viborg Varme blev stiftet i november 2020. Første generalforsamling forventes afholdt 20. april 2021. 

 

Budget, regnskab, priser og nøgletal

 

Hvert år aflægger bestyrelsen budget og regnskab for generalforsamlingen.

Investeringsbudget


> Investeringsbudget 2020   

 

Resultatbudget


> Resultatbudget 2020

 

Regnskab

 

Referat fra bestyrelsens møder

Der er endnu ikke afholdt møder i bestyrelsen.