HER KAN DU FÅ VIBORG VARME

Viborg Varme forsyner op mod 10.000 husstande og virksomheder i Viborg by samt Hald Ege med fjernvarme.

Byudviklingen i Viborg går hurtigt i disse år. Vi nedlægger fjernvarmerør i alle nye områder, så I kan få fjernvarme fra den dag, I flytter ind.

På kortet kan du se, hvilke områder vi forsyner med fjernvarme. Du kan også indtaste din adresse og med det samme få at vide, om du kan få fjernvarme.

Er du i tvivl, om du kan få fjernvarme, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 87 27 58 00.

FJERNVARME ER
EN GOD IDÉ

 

Fjernvarme er en god idé. Det er ren energi, prisen er attraktiv, og Viborg Varme er ejet af forbrugerne.

Vi vil samtidig være det fjernvarmeselskab i Danmark, hvor det er nemmest at være kunde.

Vi har fokus på bedst mulig kundeservice og arbejder konstant med at optimere fjernvarmenettet og forbrugernes anlæg til glæde og gavn for alle.

 

 

1. FJERNVARME ER REN ENERGI


Fjernvarme er en af de mest effektive og miljørigtige kilder til opvarmning af boliger og virksomheder. Vi arbejder bl.a. for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder til fjernvarme.

 

2. PRISEN ER ATTRAKTIV


Prisen for fjernvarme er attraktiv sammenlignet med andre former for opvarmning. Vi arbejder løbende på at etablere løsninger for fremtidig grøn varme.

 

3. VI ER EJET AF FORBRUGERNE


Viborg Varme er en selvstændig virksomhed, som er ejet 100 % af forbrugerne. Vi har kun som mål at tilgodese forbrugernes interesser for stabilitet og billig varme.

PRISEN BESTÅR AF FORSKELLIGE DELE

ETABLERING

 

Byggemodning
Når du køber en parcelhusgrund, er området klargjort til fjernvarme. Du skal
ikke betale ekstra for byggemodningen.

 

Stikledning
Stikledningen løber fra hovedledningen på vejen til fjernvarmeanlægget typisk i dit bryggers. Du betaler en fast pris på 11.250 kr. for korteste vej til nærmeste væg.

 

Fjernvarmeanlæg
Det er fjernvarmeanlægget, der modtager varmen og fordeler den rundt i boligen. Du kan købe anlægget hos en VVS-installatør eller leje det af Viborg Varme til en fast årlig pris.

 

Indendørs installationer
De indendørs installationer som gulvarme, radiatorer mv. er installationer, du skal have uanset valg af varmekilde. Prisen afhænger af boligens størrelse og dine behov.

DRIFT

 

Faste omkostninger
De faste omkostninger til fjernvarme består af prisen for leje af måler samt et fast bidrag, som afhænger af boligens størrelse.

 

Variable omkostninger
De variable omkostninger til fjernvarme er prisen pr. kilowatt-time, kWh.
Prisen afhænger af familiens forbrug.

 

Sådan betaler du
Du betaler for din fjernvarme med otte aconto-rater hen over året. Hvert år i januar opgør vi det reelle forbrug og udligner en eventuel difference i næste opgørelse.

 

Få tilskud til forbedringer
Hvis du skifter til fjernvarme fra en anden varmekilde som f.eks. oliefyr eller el-varme, kan du få et pænt tilskud til udskiftningen.

Besøg vores
konsulent

Besøg Jesper Brink Olesen
– få en kop kaffe og god snak. Helt uforpligtende.

Jesper kan også hjælpe dig med at udregne prisen for fjernvarme i netop din bolig.

SE MERE

BESTIL HER

Du kan bestille din fjernvarme online, og vi guider dig godt gennem processen.

FÅ LUNE NYHEDER DIREKTE


Få nyhedsmail fra Viborg Varme med viden og gode råd til optimering af dit varmeforbrug