Viborg Varme spærrer rundkørslen ved Skaglen og Hamlen

26. april 2021

På grund af grave- og anlægsarbejde er vi nødt til at spærre rundkørslen ved Skaglen og Hamlen mellem 26. April og 28. Maj.

For beboere på Skaglen vil der blive lavet en midlertidig vej mellem Skaglen og Hamlen.

Vi beklager de gener, det måtte give.