Viborg Varme Produktion A/S søger driftsassistent

14. september 2021

Vil du være en del af en spændende proces omkring omstilling fra gasfyret kraftvarme til en grønnere varmeproduktion?

Viborg Varme Produktion søger snarest muligt en driftsassistent til varetagelse af arbejdsopgaver på kraftvarmeværket samt tilhørende reservelastcentraler. Varmeværket består af i alt ti medarbejdere, og du vil indgå i en driftsorganisation bestående af fire personer samt en driftsmester.

Viborg Varme Produktion er i gang med omstillingen mod en mere grøn/CO2-neutral varmeproduktion.

Vi forventer at have tre varmepumpeanlæg i drift ultimo 2022, og der arbejdes i den forbindelse også på implementering af elkedler.

Ansvarsområder

 • Produktionsanlæggene er vedligeholdelsesmæssigt opdelt i områder. Hver medarbejder har ansvaret for tilsyn, vedligehold samt afhjælpning af fejl inden for sit ansvarsområde.
 • Typiske ansvarsområder: drift og vedligeholdelse af internt ventilations- og varmeanlæg, maskinværksted, deltage i vedligeholdelsesplanlægning, indregulering af gaskedler.

Arbejdsopgaver

 • Drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for ansvarsområderne.
 • Operatøropgaver ved drift af de forskellige produktionsanlæg på kraftvarmeværket, kedelcentraler, varmepumper og elkedler.
 • Deltagelse i planlægning og gennemførelse af eftersyn på anlæggene
 • Udførelse af øvrigt forekommende arbejdsopgaver, der naturligt hører til stillingen, herunder opgaver, som er en følge af, at Viborg Varme Produktion tilføres nye aktiviteter.

Kvalifikationer

 • Du har en uddannelse som industri- eller automatikelektriker, smed/maskinarbejder med proceskendskab eller kølemontør.
 • Kedelpassercertifikat og erfaring med SRO-anlæg er en fordel.
 • Dokumentation sker primært elektronisk og derfor skal du være fortrolig med brugen af IT.
 • Det er vigtigt, at du har en ansvarsbevidst indstilling til dit arbejde og trives med at arbejde sammen med dine kolleger i et mindre team, hvor godt humør og en uhøjtidelig omgangsform er en vigtig del af hverdagen.

Arbejdstid

 • Du vil, som en del af jobbet, indgå i vores rådighedsvagt og skal kunne nå frem på 25 minutter.
 • Reparations- og vedligeholdelsesarbejder foregår i nogle tilfælde uden for normal arbejdstid. Oftest er det i forbindelse med gennemførelse af de årlige hovedeftersyn på anlæggene.

Vi tilbyder

 • Et afvekslende job med mange faglige og personlige udfordringer.
 • Gode muligheder for at udvikle dine kompetencer yderligere.
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes i et kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone med respekt for den enkelte medarbejder.
 • En arbejdsplads, hvor vi samarbejder gennem dialog og giver plads til at tage ansvar.

Ansøgning og yderligere information

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt relevante oplysninger senest den 4. oktober 2021 på e-mail til job@viborgvarme.dk.

Vi gennemgår løbende de indkomne ansøgninger, ligesom samtaler afholdes kontinuerligt. Vi forbeholder os ret til at lukke for ansøgninger, når vi har fundet den rette medarbejder.

Vil du vide mere om stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte driftsmester Bent Taasti på telefon 8929 2991.

Ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Industriens Overenskomst.

Generel information

Viborg Varme Produktion A/S er et datterselskab ejet af Viborg Varme a.m.b.a. og varetager al fjernvarmeproduktion i Viborg by.