Varmeprisen stiger i 2022

28. september 2021

Bestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a. har den 23. september 2021 godkendt budget og takstblad for 2022. Taksterne er anmeldt til Forsyningstilsynet ved udgangen af september og annonceret her på Viborg Varme a.m.b.a.’s hjemmeside.

Budget 2022

Bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a. har 23. september 2021 godkendt budget og takstblad for 2022.

Budgettet indeholder et betydeligt anlægsbudget, som sikrer den fortsatte udvikling af fjernvarmen i Viborg.

Anlægsbudgettet indeholder en fortsat udrulning af fjernvarme til Taphede samt de første to naturgaskonverteringsprojekter i henholdsvis Houlkær og Hald Ege.

Herudover fortsætter den sædvanlige og løbende renovering af ledningsnettet, ligesom konverteringen af Boligselskabet Viborgs blokcentral Ringparken på Danmarksgade til forsyning fra distributionsnettet er afsat i budgettet.

Driftsbudget 2022 er mærket af de stigende energipriser, idet både naturgas og el er steget kraftigt og de såkaldte forward-priser for køb af energi i 2022 ligeledes er høje.

Energimarkedet er præget af uro og dermed stigende priser, hvilket skyldes en række forhold udenfor Viborg Varmes hænder. Det være sig konflikten om North Stream 2, som er den nye russiske naturgasledning ned gennem Østersøen og Ruslands pres på Ukraine gennem sænkning af den mængde naturgas, der sendes gennem landet. Hertil kommer at 2021 har været et år med mindre vind, hvilket har medført markant mindre vindmøllestrøm i nettet. Alle faktorerne har betydet højere elpriser såvel som naturgaspriser.

Konsekvensen er, at fjernvarmeprisen stiger i 2022.

Vi håber på, at markedet stabiliserer sig, hvilket også er forventningen, når vi kigger længere frem.

Varmeprisen i 2022

Varmeprisen beregnes ud fra taksterne i takstbladet for 2022. Takstbladet er annonceret på Viborg Varmes hjemmeside.

I 2021 lød varmeprisen for et gennemsnitligt parcelhus i Viborg på 140 kvadratmeter og med et varmeforbrug på 14.000 KWh på kr. 11.431,00 inkl. Moms. I 2022 vil varmeprisen for et tilsvarende parcelhus være kr. 14.719,00 inkl. moms svarende til en stigning på kr. 3.288,00 inkl. moms.

Et rækkehus eller lejlighed vil typisk opleve den halve prisstigning - altså ca. kr. 1.600,00 inkl. moms.

De samme prisstigninger vil varmeforbrugerne i naturgasområderne opleve.

Når vi kigger frem, forventer vi, at varmeprisen i 2023 er tilbage på samme niveau som i 2021 med en faldende tendens.

 

Den fremtidige fjernvarmeforsyning

Den fremtidige fjernforsyning i Viborg skal være grøn og konkurrencedygtig. Der arbejdes intensivt på en række fronter for at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Viborg Varme er langt med planerne for den grønne omstilling af fjernvarmeforsyningen. Planerne betyder et farvel til det naturgasfyrede kraftvarmeværk, som skal erstattes af el-drevne varmepumper, som udnytter varmen i udeluft, grundvand samt overskudsvarme.

De første el-drevne varmepumper sættes i drift i 2022. Samlet set vil de to varmepumper på Industrivej og Randersvej producerer i underkanten af 40 % af varmen til Viborg.

Udover at være grøn betyder omlægningen af fjernvarmeproduktion mindre afhængighed af både naturgas og el. Naturgasforbruget mindskes, når produktion af fjernvarme kommer fra el-drevne varmepumper og virkningsgraden på varmepumperne som ligger mellem 3,5 og 4,5 betyder, at der skal bruges markant mindre el pr. leveret MWh varme. På den korte bane er konkurrenceevnen overfor naturgaskunderne intakt og over tid vil skiftet fra naturgas til vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen betyde, at fjernvarmens prisfordel øges.

Formand Kristian Brøns Nielsen udtaler, ”Vi er naturligvis trætte af at varmeprisen stiger i 2022 grundet en række udefrakommende begivenheder. Vi er med vores investeringsplaner sikre på, at det er en midlertidig begivenhed. Vi kan forsikre alle om, at vi er meget fokuserede på at omstille fjernvarmen i Viborg til grøn og billig varme til glæde for alle eksisterende som nye forbrugere, så vi sikrer, at fjernvarmen fortsat er det naturlige valg.

 

Budget og takstblad 2022