Varmeprisen falder i 2. halvår 2020

4. juni 2020

Viborg Fjernvarmes bestyrelse har tirsdag 26. maj 2020 besluttet at nedsætte Viborg Fjernvarmes takster for 2. halvår 2020.

Regnskabsåret 2019 medførte en overdækning i Viborg Fjernvarme. En del af overdækningen fra 2019 er indregnet i de allerede udmeldte takster for 2020. Den resterende del af overdækningen indregnes nu i et revideret budget for 2. halvår 2020.

Overdækningen er dels begrundet i, at Viborg Fjernvarme har indgået en gunstig aftale om indfrielse af sine energispareforpligtelser og som betyder, at energibesparelserne købes betydeligt billigere end forventet og Energi Viborg Kraftvarme nedsatte varmeindkøbsprisen for 4. kvartal 2019.

Energi Viborg Kraftvarme har nedsat varmeindkøbsprisen per 1. februar og har varslet en prisnedsættelse  med virkning per 1 juli.

Ovenstående forhold resulterer i, at Viborg Fjernvarme nu kan nedsætte sine varmepriser for 2. halvår 2020.

Takstændringen berører alene den variable varmepris. Prisen nedsættes fra 65,08 øre inkl. moms pr. KWh til 42,24 øre inkl. moms pr. KWh. 

Takstnedsættelsen betyder at den samlede varmeregning for et gennemsnitligt parcelhus i Viborg på 140 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 14.000 KWh falder med kr. kr. 1.390,00 til i alt kr. 10.794,00. Endvidere har 2020 til dato været varmere end normalt svarende til at en gennemsnitlig forbruger har brugt omkring 10 % mindre varme end forventet.

Formand Kristian Brøns Nielsen glæder sig over den positive nyhed. ”Vi er glade for, at varmeprisen kan sættes ned til glæde for fjernvarmeforbrugerne. Vi noterer os, at der i 2019 har været drift på kraftvarmeværket, som har bidraget positivt til varmeprisen. Viborg Fjernvarme arbejder hele tiden på at drive en effektiv og omkostningseffektiv distribution. Vi arbejder for, at fjernvarme til stadighed vil være den grønneste og billigste måde at opvarme boligen på”.

Takstnedsættelsen er til gunst for forbrugerne, hvorfor den implementeres pr. 1 juli uden yderligere varsel.