Viborg Varme a.m.b.a. er trådt i kraft

1. december 2020

Viborg Varme a.m.b.a. bliver en realitet pr. 1.december 2020, hvilket sker i forlængelse af, at parterne omkring det nye fælles varmeselskab i løbet af efteråret har fået godkendt fusionsaftalen i deres respektive besluttende organer.

De formelle stiftelsespapirer er underskrevet og indsendes nu til myndighederne, så selskabet kan træde i kraft 1. december 2020.
Som led i stiftelsen overgår samtlige varmeleveringsaftaler fra Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme til Viborg Varme a.m.b.a., som herefter bliver den fælles varmeleverandør til alle byens fjernvarmeforbrugere.

Bestyrelsens konstituering 

I forlængelse af det stiftende møde blev der afholdt konstituerende møde i den nye bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig med Kristian Brøns Nielsen som formand og med Ole Anders Petersen og Claus Clausen som næstformænd.

Bestyrelsens sammensætning er således:

- Kristian Brøns Nielsen, formand, udpeget af Viborg Fjernvarme
- Ole Anders Petersen, næstformand, udpeget af Viborg Fjernvarme
- Tina Weilert, udpeget af Viborg Fjernvarme
- Benjamin Galacho, udpeget af Viborg Fjernvarme
- Johannes Stensgaard, udpeget af Boligselskabet Sct. Jørgen
- Kirsten Østerballe, udpeget af BoligViborg
- Niels Dueholm, udpeget af Viborg Byråd
- Kai O. Andersen, udpeget af Viborg Byråd
- Claus Clausen, næstformand, udpeget af Viborg Byråd
- Carsten Stenrøjl, udpeget af Viborg Byråd
- Peter Lilholt, udpeget af Viborg Byråd
- Henrik Lund, udpeget af Viborg Byråd

Bestyrelsen besluttede at ansætte den nuværende direktør i Viborg Fjernvarme, Morten Abildgaard som direktør i det nye selskab.

Formand Kristian Brøns Nielsen udtaler, ”det er med stor glæde at vi nu er i mål med vores nye fælles varmeselskab Viborg Varme A.m.b.a. Det har været en lang proces, hvor alle parter har skullet finde hinanden, hvilket er lykkes til fulde. Hele bestyrelsen glæder sig nu til at kunne se fremad og fokusere på at omstille varmeforsyningen i Viborg til grøn og miljøvenlig fjernvarme, til en konkurrencedygtig pris, så fjernvarmen er og bliver det helt naturlige første valg”.

Bestyrelsen håber, at alle forbrugere med ejerskab til ejendomme forsynet fra selskabet vil lade sig registrere som andelshavere her ”Vi ønsker, at flest mulige møder op på de årlige generalforsamlinger, så beslutningerne om fremtidens fjernvarme bygger på et stort mandat fra vore forbrugere ”, afslutter Kristian Brøns Nielsen.