Nyhed/Pressemeddelelse vedr. revideret budget og takstblad for 2022

29. november 2021

Bestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a. har den 23. november 2021 godkendt revideret budget og takstblad for 2022. Taksterne er anmeldt til Forsyningstilsynet ved udgangen af november og annonceret på Viborg Varme a.m.b.a.’s hjemmeside samt på SMS.

Revideret budget 2022

Bestyrelsen i Viborg Varme a.m.b.a. har den 23. november 2021 godkendt revideret budget og takstblad for 2022.

Driftsbudgettet for 2022, som blev annonceret i september var allerede mærket af de stigende energipriser, idet både naturgas og el er steget kraftigt og de såkaldte forward-priser for køb af energi i resten af 2021 samt i 2022 er fortsat høje.

Siden september er naturgaspriserne eksploderet. Priserne har sat sig lidt siden oktober, men har desværre stabiliseret sig på en højere niveau end forventet.

Konsekvensen er, at fjernvarmeprisen stiger endnu mere i 2022 end forventet for blot 2 måneder siden.

”Når vi ser på forwardpriserne, forventes de at have en faldende tendens til foråret, hvilket dog desværre ikke ændrer på en betydelig prisforhøjelse samlet set for 2022”, udtaler direktør Morten Abildgaard.

Bestyrelsen har haft betydelige drøftelser omkring håndteringen af situationen.

Det er desværre ikke muligt at undgå prisstigningen og bestyrelsen følger det grundlæggende princip om at ”den forbruger der modtager varmen på et givent tidspunkt, også er den der betaler”. Derfor har bestyrelsen valgt allerede nu at justere budgettet og dermed varmeprisen for det kommende år.

Viborg Varme Produktion har, som det ser ud nu, større omkostninger til køb af naturgas i 4. kvartal 2021 end budgetteret. Da størrelsen på budgetafvigelsen ikke er endelig kendt og med ønske om trods alt ikke at opkræve mere end allerhøjest nødvendigt af hensyn til forbrugernes økonomiske situation, har bestyrelsen valgt at afvente indregningen af meromkostningerne i 2021 til enten per 1. juli 2022 eller ved indregning i budget 2023, som annonceres til efteråret i 2022.

Varmeprisen i 2022

Varmeprisen beregnes ud fra taksterne i takstbladet for 2022. Takstbladet er annonceret på Viborg Varmes hjemmeside. Viborg Varme har samtidig lagt en beregner på hjemmesiden, så den enkelte forbruger kan beregne, hvad prisstigningen kommer til at betyde for husstanden.

I 2021 lød varmeprisen for et gennemsnitligt parcelhus i Viborg på 140 kvadratmeter og med et varmeforbrug på 14.000 KWh på kr. 11.431,00 inkl. moms. I 2022 er varmeprisen for et tilsvarende parcelhus allerede annonceret til kr. 14.719,00 inkl. moms svarende til en stigning på kr. 3.288,00 inkl. moms. Med den yderligere regulering stiger varmeprisen til kr. 19.364,00 inkl. moms. Stigningen ift. 2021 er på hele 70 %.

Når vi kigger frem, forventer vi, at varmeprisen i 2023 kan reduceres betydeligt dels grundet faldende naturgaspriser og dels grundet idriftsættelsen af de to store luft/vand varmepumper som er under etablering i regi af Viborg Varme.

Den fremtidige fjernvarmeforsyning

Den fremtidige fjernvarmeforsyning i Viborg skal være grøn og konkurrencedygtig. Der arbejdes intensivt på en række fronter for at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Viborg Varme er langt med planerne for den grønne omstilling af fjernvarmeforsyningen. Planerne betyder et farvel til det naturgasfyrede kraftvarmeværk, som skal erstattes af el-drevne varmepumper, som udnytter varmen i udeluft, grundvand samt overskudsvarme.

De første el-drevne varmepumper sættes i drift i 2022. Samlet set vil de to varmepumper på Industrivej og Randersvej producere i underkanten af 40 % af varmen til Viborg.

Udover at være grøn betyder omlægningen af fjernvarmeproduktion mindre afhængighed af priserne på både naturgas og el. Naturgasforbruget mindskes, når produktion af fjernvarme kommer fra el-drevne varmepumper og virkningsgraden på varmepumperne som ligger mellem 3,5 og 4,5 betyder, at der skal bruges markant mindre el pr. leveret MWh varme. På den korte bane er konkurrenceevnen overfor naturgaskunderne og de individuelle varmepumper intakt og over tid vil skiftet fra naturgas til vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen betyde, at fjernvarmens prisfordel øges.

Formand Kristian Brøns Nielsen udtaler, ”Vi er naturligvis trætte af at varmeprisen stiger endnu mere end forventet i 2022 grundet en række udefrakommende begivenheder. Vi er med vores investeringsplaner sikre på, at det er en midlertidig begivenhed om end den er dybt beklagelig og har store konsekvenser for den enkelte forbrugers privatøkonomi. Vi kan forsikre alle om, at vi er meget fokuserede på at omstille fjernvarmen i Viborg til grøn og billig varme til glæde for alle eksisterende som nye forbrugere, så vi sikrer, at fjernvarmen fortsat er det naturlige valg”.

Spar på varmeregningen

Formand Kristian Brøns Nielsen afslutter, ”Jeg vil opfordre til, at alle forbrugere er bevidste om varmeforbruget i den kommende periode. Det er virkelig her at selv små justeringer kan mærkes på den enkeltes varmeregning”.

På Viborg Varmes hjemmeside kan du finde flere gode råd til, hvordan du sparer på varmeregningen.

Du kan se mere her: https://www.viborgvarme.dk/foelg-dit-forbrug/

Kontakt

Med venlig hilsen

Kristian Brøns Nielsen, Formand, Viborg Varme a.m.b.a.     Direkte tlf.: 20 14 17 33 

Morten Abildgaard, Direktør, Viborg Varme a.m.b.a.            Direkte tlf.: 25 32 60 00