Nedsættelse af den budgetterede varmepris for 2021

24. september 2020

Viborg Fjernvarme budgetterede med en varmepris for et gennemsnitligt parcelhus i Viborg på kr. 12.183,00 for 2020. Denne budgetpris falder i 2021 til kr. 11.435,00.

Den faldende budgetpris er begrundet i faldende naturgaspriser og en effektiv drift, hvilket allerede er kommet til udslag i 2020, hvor varmeprisen ligeledes vil være lavere end budgetprisen for indeværende år.
Viborg Fjernvarme nedsatte taksterne pr. 1. juli 2020, som gælder året ud. Denne midlertidige takstnedsættelse betyder, at forbrugerne på takstbladet vil opleve en mindre takststigning, hvilket er begrundet i periodeudsving og at

Viborg Fjernvarmes udgangspunkt er, at omkostningsreduktion skal komme forbrugerne til gode så hurtigt som muligt.
Med varsling i september 2020 kan Viborg Fjernvarme meddele forbrugerne takstændringen med de nødvendige 3 måneders varsel.

Mange nye tiltag i det kommende år

Formand Kristian Brøns Nielsen glæder sig over trenden i varmeprisen. ”Vi går ind i et spændende nyt år med dannelse af et nyt fælles fjernvarmeselskab i Viborg. Den proces sætter samtidig skub i en række tekniske udviklingstiltag, som medfører en grønnere og billigere varmeforsyning over de kommende år,” oplyser Kristian Brøns Nielsen.

Budgetåret 2021 vil være præget af en stabil drift på trods af de organisatoriske ændringer. Der er planlagt sædvanlige renoveringsopgaver og målerudskiftninger. Hertil kommer en række udviklingstiltag med omlægning af Boligselskabet Sct. Jørgens blokcentral Klostervænget til forsyning fra distributionsnettet og etablering af forsyning til etape 1 i Taphede som to større projekter. Sidst men ikke mindst vil Viborg Fjernvarme fortsætte arbejdet med temperaturoptimering i fjernvarmenettet ved blandt andet at øge aktiviteten med udskiftning af fjernvarmevekslere på lejebasis.

I regi af Energi Viborg Kraftvarme vil det nye varmepumpeanlæg i Hald Ege blive taget i drift. Samtidig vil arbejdet med opførsel af to varmepumpeanlæg dels ved kraftvarmeværket og dels i Taphede være kommet betydelige skridt videre.

Se takstblad og budget for 2021 her.