Forbruger nr. 350 på lejeordning

10. juni 2020

Tilbage i 2017 besluttede Viborg Fjernvarme sig for at tilbyde udlejning af fjernvarmevekslere til sine forbrugere. Viborg Fjernvarme arbejder hårdt for at forbedre effektiviteten i fjernvarmedistribution og kan se, at et vigtigt parameter i den forbindelse er, at forbrugerne også udnytter fjernvarmevandet effektivt. Mange gamle fjernvarmevekslere fungerer nok endnu, men er dels ineffektive i forhold til dagens standard og flere har egentlige defekter.

For at fremme udskiftningen og fordi forbrugerne sjældent prioriterer at investere i noget inde i varmeskabet, valgte Viborg Fjernvarme at tilbyde at påtage sig investeringen mod en omkostningsbestemt leje. Samtidig er service og udskiftning af defekte dele med i ordningen.

Der er nu 350 forbrugere, som har valgt at takke ja til tilbuddet.

Direktør Morten Abildgaard siger: ”Vi vil drive distributionsnettet så effektivt som muligt. Det giver en mere stabil drift rent teknisk og reducerer ledningstabet og dermed varmeprisen. Med udlejningsmodellen har vi fundet en løsning, hvor vi får gennemført nogle tekniske tiltag, uden at vi bare kaster den finansielle udfordring over på forbrugeren. Vi er kommet langt i den daglige dialog med forbrugerne og har til dato ikke gjort meget ud af markedsføring. Det vidner jo om, at forbrugerne har taget rigtigt godt imod tilbuddet”.

Det er forskellige forbrugertyper, som gør brug af tilbuddet. Oprindeligt vurderede Viborg Fjernvarme, at de varmeforbrugere, som fortsat har oliefyr, ville bruge ordningen til nemt og billigt at skifte til fjernvarme. Men det viser sig, at mange forbrugere med defekte eller blot gamle fjernvarmeanlæg også benytter sig af muligheden til at få ny teknik i varmeskabet, idet lejen typisk er mindre end den årlige besparelse. Så man sparer penge fra dag 1.

Forbruger nr. 350 er Benny Ruhe, der bor på Spidstoftevej 8. Benny Ruhe udtaler: ”jeg har haft en individuel luft/vand varmepumpe de senere år. Men jeg har måtte konstatere, at den støjede til gene for en genbo. Det vil jeg gerne lave om på og jeg har derfor valgt fjernvarme. Det kører stabilt, er simpelt rent teknisk og uden gener for mig og min genbo. Og med Viborg Fjernvarmes planer for omstilling til store eldrevne varmepumper opnår jeg over tid de samme grønne og økonomiske fordele, som ved min varmepumpe. Udlejningsmodellen betyder, at jeg ikke skulle have penge op af lommen i forbindelse med konverteringen, hvilket tiltalte mig”.

Viborg Fjernvarme forventer at installere omkring 250 nye fjernvarmevekslere i 2021. Bestilling sker via Viborg Fjernvarmes hjemmeside ligesom Viborg Fjernvarmes personale altid er parat til at informere og rådgive.

Direktør Morten Abildgaard overrækker en kurv til lejer af fjernvarmevekslere nummer 350, Benny Ruhu.

Energirådgiver Jesper Brink Olesen viser Benny Ruhu, hvordan den lejede fjernvarmeveksler fungerer.