Kontoret er igen åbent for fysisk betjening

14. april 2020

Viborg Fjernvarmes handlinger afledt af myndighedernes anvisninger i forbindelse med hindring af smittespredning af Coronavirus.

Viborg Fjernvarme følger myndighedernes anvisninger i forhold til Coronavirus.

Fjernvarme er kritisk infrastruktur og det primære fokus for Viborg Fjernvarme er at sikre, at forbrugerne fortsat har den normale varmeforsyning.

Konkrete aktiviteter:

 

Når du besøger os på Håndværkervej 6

  • Vi beder om, at du respekterer kravet om afstand på 2 meter på kontoret.
  • Vi betjener kun én forbruger ad gangen i skranken. Derfor beder vi dig om at vente med at gå ind til at du kan se, at der ikke er andre der bliver betjent i skranken.

 

Når vi besøger dig på din adresse

Viborg Fjernvarme har en række aktiviteter ude i byen og hos forbrugerne.

Følgende aktiviteter gennemføres fra og med 14. april 2020.

  • Vi gennemfører stikomlægninger.
  • Vi gennemfører målerudskiftninger.
  • Vi gennemfører udskiftning af fjernvarmevekslere.
  • Vi gennemfører efterisoleringer hos forbrugere.

 

Viborg Fjernvarme vurderer, at aktiviteterne kan gennemføres, når forbrugerne såvel som Viborg Fjernvarmes personale holder afstand og i øvrigt holder en høj hygiejne gennem anvendelse af håndsprit før og efter aktiviteten i hjemmet.

Viborg Fjernvarme forsikrer om, at vi har fuldt fokus på at opretholde forsyningen og at vi har organiseret os på en måde, der sikrer, at vi også i akutte situationer kan løfte den fortsatte opgave.

Med venlig hilsen

Morten Abildgaard, direktør
Viborg Fjernvarme

 

For information om Viborg Fjernvarmes overordnede beredskab kontakt Morten Abildgaard på tlf. 25 32 60 00.