Aftale mellem Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Fjernvarme

23. oktober 2020

Boligselskabet Sct. Jørgen har indgået aftaler med Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme om konvertering af blokcentralen Klostervænget til forsyning fra Viborg Fjernvarmes distributionsnet.

Blokcentralen er en central, hvorfra varmen fordeles ud til alle 480 boliger i boligblokkene. Centralen i Klostervænget har frem til nu været forsynet direkte fra Energi Viborg Kraftvarmes transmissionsnet. Det laves der nu om på, så boligblokkene nu enkeltvis modtager varme fra Viborg Fjernvarme og indgår i distributionsnettet på lige fod med øvrige fjernvarmeforbrugere i Viborg. Det vil give en samlet reduktion af varmetabet i ledningerne.

Aftalen mellem Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Fjernvarme er allerede under implementering. Aftalen skal ses i sammenhæng med aftalen om stiftelse af det nye Viborg Varme A.m.b.a., som fremover vil varetage de samlede fjernvarmeaktiviteter i Viborg.
”Det er et stort skridt fremad i forhold til indretning af fremtidens fjernvarmesystem”, udtaler formand for Viborg Fjernvarme Kristian Brøns Nielsen. ”Med omlægning vil vi over tid kunne køre med lavere temperaturer i hovedtransmissionsnettet og dermed fremme effektivitet på de kommende varmepumper, som kommer til at levere grundlastvarmen i fremtiden. Samtidig fjernes den dedikerede transmissionsledning op ad Mark Stigs Vej. Begge dele kommer til at bidrage til øget effektivitet og dermed lavere varmepriser til gunst for alle forbrugere i Viborg”, forklarer Kristian Brøns Nielsen.

Formand for Boligselskabet Sct. Jørgen, Johannes Stensgaard, hilser også omlægningen velkommen. "Boligselskabet Sct. Jørgen tager aktivt part i den grønne omstilling og vi glæder os til at indgå i den nye fjernvarmeorganisering. Konverteringen af Klostervænget er det første væsentlige bidrag ind i den kommende sammenlægning, og vi er glade for at kunne gå forrest i det forløb", udtaler formand Johannes Stensgaard.

Rent teknisk sker konverteringen i nogle etaper, så omlægningen gennemføres med så få gener for forbrugerne som overhovedet muligt. Første skridt er taget ved, at hovedforsyning er omlagt. Herefter vil de enkelte blokke blive omlagt og afregnet på ejendomsniveau. I den forbindelse etablerer Boligselskabet Sct. Jørgen nye varmerum. Grundfos har i øvrigt ytret ønske at anvende centralen med pumpeinstallationen som showroom for sine øvrige kunder, hvilket er imødekommet.


Fordelene ved fjernvarme:

  • Fjernvarmen i Viborg er på vej til at blive grøn og billig ved etablering af store luft/vand varmepumper.

  • Det kollektive system sikrer, at energikilder som overskudsvarme og spildvarme kan udnyttes.

  • Fjernvarme er nemt og uden løbende vedligehold for den enkelte forbruger.

  • Fjernvarmeinstallationen fylder ikke ret meget i teknikrummet sammenlignet med individuelle løsninger.

  • Der er ingen støj - hverken inde eller ude.