AFLYST: Generalforsamling 2020

27. april 2020

Viborg Fjernvarmes bestyrelse har tirsdag 7. april 2020 besluttet at udsætte Viborg Fjernvarmes ordinære generalforsamling på grund af Corona-påbuddene om store forsamlinger. Vi forventer at generalforsamlingen finder sted tirsdag 15. september.

Offentligt påbud


På pressekonference 6. april 2020 har Regeringen udmeldt forbud mod større forsamlinger til og med august.

Viborg Fjernvarmes ordinære generalforsamling plejer at have omkring 300 deltagere. Det er derfor Viborg Fjernvarmes bestyrelses vurdering, at generalforsamlingen vil være omfattet af forbuddet og derfor ikke må afholdes som planlagt 23. april 2020.

Praktisk information i forhold til afholdelse af den ordinære generalforsamling

Det er selskabets vedtægter, der styrer hvornår en generalforsamling skal afholdes.

Men vi er i en særlig situation i disse corona-tider.

Regeringen har meddelt, at der udstedes forbud mod at samles mere end 10 personer frem til og med 10. maj 2020 og forbud mod større forsamlinger frem til udgangen af august 2020.

Da Viborg Fjernvarme allerede har indkaldt til generalforsamling, aflyses generalforsamlingen og der gives meddelelse til foreningens medlemmer om, at der atter indkaldes til generalforsamling med det varsel som fremgår af vedtægterne. Meddelelsen om aflysning gives på samme måde, som der er indkaldt til generalforsamlingen ved annonce i Viborg Stifts Folkeblad og Viborg nyt samt på Viborg Fjernvarmes hjemmeside.

Konsekvensen af en udskudt generalforsamling er bl.a. at den nuværende bestyrelse bliver siddende indtil der igen kan indkaldes til generalforsamling.

 

Indkaldelse til ny ordinær generalforsamling


Når der igen er mere normale tilstande, og der skal indkaldes til ny ordinær generalforsamling, skal fristerne for indkaldelse i vedtægternes afsnit 6.3 fortsat overholdes.

Det vil altså være en helt normal procedure, der på det tidspunkt skal gennemføres, herunder med annoncering i dagblade. 

Tilføjet 27. april 2020: Vi forventer at afholde generalforsamlingen tirsdag 15. september 2020.

 

Betydningen for arbejdet med den selskabsmæssige sammenlægning af varmeforsyningen i Viborg


Der er gjort et grundigt forarbejde med henblik på at skabe rammerne for et samlet forbrugerejet fjernvarmeselskab i Viborg. Viborg Fjernvarmes bestyrelse har i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling fremsat forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. og med efterfølgende nedlæggelse af Viborg Fjernvarme.

Beslutningsproces vedr. den nye selskabsstruktur bliver naturligvis påvirket af, at generalforsamlingen udsættes, idet ambitionen fortsat er, at selskabet stiftes hurtigst muligt i forlængelse af en godkendelse hos de involverede parter, som i Viborg Fjernvarmes tilfælde er generalforsamlingen.

Der arbejdes fortsat med de tekniske løsningsmodeller, herunder etablering af varmepumpeprojekter samt teknisk omlægning af boligselskabernes blokcentraler til forsyning fra distributionsnettet.

 

Kontakt

Man er altid som forbruger velkommen til at kontakte Viborg Fjernvarme.

Kontaktoplysningerne er ligeledes tilgængelige på Viborg Fjernvarmes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kristian Brøns Nielsen

Formand, Viborg Fjernvarme

Direkte tlf. 20 14 17 33