Viborg Varme holder ordinær generalforsamling 22. april 2021 kl. 19.00

Hvert år (normalt i april) holder Viborg Varme ordinær generalforsamling. Alle, der aftager varme fra Viborg Varme har stemmeret på generalforsamlingen og kan få adgangskort til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er for alle aftagere af varme fra Viborg Varme og bliver afholdt i Vibocold Arena i Viborg. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Her kan du se dagsordenen for den kommende generalforsmaling. Bilag og øvrigt materiale følger. I arkivet kan du se bilag og materiale fra tidligere års generalformsalinger i det tidligere selskab Viborg Fjernvarme. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Investeringsplanen for kommende år fremlægges til orientering

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

 

Bilag til generalforsamling 2021


Øvrigt materiale


Materiale fra tidligere års generalforsamlinger (I Viborg Fjernvarme)

Arkiv