Viborg Varme og GDPR 

Den europæiske forordning om behandling af persondata, GDPR, anviser hvordan vi skal oplyse kunder og leverandører omkring vores brug af deres persondata.

Du finder en detaljeret beskrivelse i dokumenterne her:

 

Oplysningspligt til leverandører af Viborg Varme

Oplysningspligt til kunder af Viborg Varme