Viborg Varmes bestyrelse

Hvert år i april vælger Viborg Varmes generalforsamling medlemmerne til selskabets bestyrelse, der konstituerer sig på førstkommende møde.

Alle medlemmer er valgt for en periode på to år og er dermed på valg hvert andet år. Alle stemmeberettigede forbrugere kan stille op til bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøder i
Viborg Varme Produktion A/S

 

> Referat inkl. bilag fra møde 23.09.2021

> Referat inkl. bilag fra møde 24.08.2021

Bestyrelsens medlemmer

 

Kristian Brøns Nielsen
Formand
Valggruppe: Viborg Varme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Ole Anders Petersen
Næstformand
Valggruppe: Viborg Varme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Claus Clausen
Næstformand
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Varme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Benjamin Galacho
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Varme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Peter Lilholt
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Henrik Lund
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Kai O. Andersen
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Johannes Stensgaard
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Boligselskabet Sct. Jørgen  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Peter Rønning-Bæk
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: BoligViborg  
Valgt første gang: 01-05-2021  
Niels Dueholm
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Carsten Stenrøjl
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Michael Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Tidligere Overlund Varmeværk  
Valgt første gang: 01-07-2021  
Lone Vasse Langballe
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 01-09-2021  

Forretningsorden og honorarer


Formandens honorar
120.000 kr. pr. år

Næstformændenes honorar
60.000 kr. pr. år

Menige bestyrelsesmedlemmers honorar
30.000 kr. pr. år