Viborg Varmes bestyrelse

Hvert år i april vælger Viborg Varmes generalforsamling medlemmerne til selskabets bestyrelse, der konstituerer sig på førstkommende møde.

Alle medlemmer er valgt for en periode på to år og er dermed på valg hvert andet år. Alle stemmeberettigede forbrugere kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

 

Kristian Brøns Nielsen
Formand
Valggruppe: Viborg Fjernvarme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Ole Anders Petersen
Næstformand
Valggruppe: Viborg Fjernvarme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Claus Clausen
Næstformand
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Fjernvarme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Benjamin Galacho
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Fjernvarme  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Peter Lilholt
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Henrik Lund
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Kai O. Andersen
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Johannes Stensgaard
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Boligselskabet Sct. Jørgen  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Kirsten Østerballe
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: BoligViborg  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Niels Dueholm
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  
Carsten Stenrøjl
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Viborg Byråd  
Valgt første gang: 26-11-2020  

Forretningsorden og honorarer


Formandens honorar
120.000 kr. pr. år

Næstformændenes honorar
60.000 kr. pr. år

Menige bestyrelsesmedlemmers honorar
30.000 kr. pr. år